ข้อมูลการติดต่อ


สถานที่ตั้ง โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70140

เบอร์โทรศัพท์ 032 281 056

E mail : compaktho@paktho.ac.th