การเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PTK

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 2 ถนน ท้าวอู่ทอง ตำบล ปากท่อ อำเภอ ปากท่อ
จังหวัด ราชบุรี 70140

จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2500 นับรวมถึงปีการศึกษา 2564 เป็นเวลา 64 ปี

Categories

Social Media