ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

ที่อยู่ หมู่ที่ 2 บ้านโคกพระ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 7014
เบอร์โทร : 0-3228-1056 E-mail : pakthopittayakom@hotmail.com
Website : www.paktho.ac.th Facebook : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม